Apple

Apple

ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล้านสี)- จอแสดงผล HDR 10- จอแสดงผล Super Retina XDR- หน้าจอ Notch Display- กว้าง 6.7 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 1284 x 2778 พิกเซล (458 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass- ด้านหลังของเครื่องทำจาก กระจกแข็ง Gorilla Glass- กรอบสแตนเลสสตีล ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)-...
ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล้านสี)- จอแสดงผล HDR 10- จอแสดงผล Super Retina XDR- หน้าจอ Notch Display- กว้าง 6.7 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 1284 x 2778 พิกเซล (458 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass- ด้านหลังของเครื่องทำจาก กระจกแข็ง Gorilla Glass- กรอบสแตนเลสสตีล ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)-...
ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล้านสี)- จอแสดงผล HDR 10- จอแสดงผล Super Retina XDR- หน้าจอ Notch Display- กว้าง 6.1 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 1170 x 2532 พิกเซล (460 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass- ด้านหลังของเครื่องทำจาก กระจกแข็ง Gorilla Glass- กรอบสแตนเลสสตีล ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)-...
ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล้านสี)- จอแสดงผล HDR 10- จอแสดงผล Super Retina XDR- หน้าจอ Notch Display- กว้าง 6.1 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 1170 x 2532 พิกเซล (460 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass- ด้านหลังของเครื่องทำจาก กระจกแข็ง Gorilla Glass- กรอบสแตนเลสสตีล ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)-...
29,900.00 ฿
ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล้านสี)- จอแสดงผล HDR 10- จอแสดงผล Super Retina XDR- หน้าจอ Notch Display- กว้าง 6.1 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 1170 x 2532 พิกเซล (460 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass- ด้านหลังของเครื่องทำจาก กระจกแข็ง Gorilla Glass- ขอบรอบเครื่องทำจากอลูมิเนียม ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)-...
31,900.00 ฿
ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล้านสี)- จอแสดงผล HDR 10- จอแสดงผล Super Retina XDR- หน้าจอ Notch Display- กว้าง 6.1 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 1170 x 2532 พิกเซล (460 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass- ด้านหลังของเครื่องทำจาก กระจกแข็ง Gorilla Glass- ขอบรอบเครื่องทำจากอลูมิเนียม ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)-...
ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล OLED 24-bit (16 ล้านสี)- จอแสดงผล HDR 10- จอแสดงผล Super Retina XDR- หน้าจอ Notch Display- กว้าง 5.4 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 1080 x 2340 พิกเซล (476 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass- ด้านหลังของเครื่องทำจาก กระจกแข็ง Gorilla Glass- ขอบรอบเครื่องทำจากอลูมิเนียม ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)- ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)-...
24,100.00 ฿
ข้อมูลตัวเครื่อง จอแสดงผล Liquid Retina 24-bit (16 ล้านสี)- หน้าจอ Notch Display- อัตราการสัมผัสหน้าจอ 120 เฮิรตซ์ (Refresh Rate 120Hz)- กว้าง 6.1 นิ้ว (แนวทะแยง)- ความละเอียด 828 x 1792 พิกเซล (326 ppi) วัสดุรอบตัวเครื่อง- หน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)- ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection)- ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)- ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ (Gyroscope)- ระบบวัดความกดอากาศ (Barometer) คุณสมบัติการกันน้ำ (Waterproof)- กันน้ำได้ชั่วคราว- กันน้ำที่ความลึกไม่เกิน 2 เมตร...
Spinner