ในปี 2534
บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ปิยะชาติ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ขายและปล่อยเช่า ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นอาคารชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 119 ยูนิต เนื้อที่รวม 5,073.88 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2) บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิการเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 12,035.20 ตารางเมตร และดำเนินการก่อสร้างเป็นโฮมออฟฟิศ อาคารสำนักงาน เพื่อการพาณิชย์ จำนวนทั้งสิ้น 55 คูหา สำหรับให้เช่าทั้งระยะยาวและระยะสั้น
ในปี 2537
บริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการรับจดทะเบียนเลขหมาย การให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการรับชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิดร้านเทเลวิซสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2551
บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWZ”ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทโดยเป็นสินค้าที่สั่งผลิตและนำเข้าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริหารต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทได้มีการบริหารการตลาดอย่างครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
ในปี 2556
บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้าส่งออก โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในปี 2563
บริษัทได้จัดตั้งบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจขายยานยนต์ โดยบริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SKY-TH”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และได้มีการทำสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน กับ บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (“RAI”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.17 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วหลังจากการเพิ่มทุน ซึ่งปัจจุบันได้มีการชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้ว
ในปี 2564
– เดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ซินิท โกลฟท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายยา เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และถุงมือยาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน
– เดือนเมษายน 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชง กัญชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว